gazeteradyotelevizyon
Gazeteler Radyolar Televizyonlar Son dakika

GAZETELERAKŞAM CUMHURİYET DÜNYA EVRENSEL
GÜNEŞ HABERTÜRK HÜRRİYET MİLLİYET
POSTA SABAH STAR SÖZCÜ TAKVİM
TÜRKİYE VATAN YENİASYA YENİŞAFAK
FANATİK FOTOMAÇ FOTOSPOR
Gazete Tarihi Gazete; yazı ve fotoğraf kullanarak halka güncel olaylara ilişkin haber, bilgi ve yorum getiren yayın organı.

İlk gazetenin tarihine bakılırsa bu bilgilere göre 1300 yıllara kadar uzanır. İlk kağıdı Çinliler ürettiği gibi gazeteyi de ilk Çinliler üretmiştir. İlk Gazetenin adı “Tching Pao” yani başkent haberleridir. Belirli aralıklarla yayınlanan haberleri okuyuculara duyurmak amacıyla ilk iki gazete, Almanya’da 1609 yılının Ocak ayında yayımlandı. İlk günlük gazeteyi “Einkommenden Zeitungen” adıyla Timotheus Ritzsch tarafından 1650 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde yayımlandı.

Alman Johann Gutenberg tarafından matbaanın icat edildiği 1440 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemlerini yaşadığı halde ilk Türk matbaası yaklaşık 300 yıllık gecikmeyle 1727 tarihinde kurulur.

İlk Türk basımevi, İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından, Müteferrika’nın Sultan Selim semtindeki evinin alt katında 14–16 Aralık 1727 tarihinde kuruldu. “Darü’ttıbaatü’l Amire” adı verilen basımevine, halk arasında “basmahane” denildi.

Türkiye’de ilk gazeteyi Fransız devrimini izleyen yıllarda Fransızlar yayımladılar. İstanbul’da Fransız Elçiliği Basımevi’nde 1795 yılında basılan “Bulletin des Nouvelles” (Haberler Bülteni) adlı gazetenin yayınlanma amacı, “Fransız devriminin amaçlarını Osmanlı ülkesindeki Fransızlara ve Türklere anlatmaktı.” Fransız elçisine, gazete çıkarma yetkisi ve görevi bizzat Fransız Hükümeti tarafından verildi.

Türkiye’de ilk gazete 1831 yılında Takvîm-i Vak’ayi adıyla yayımlanmıştır. İlk Türk gazetecisi de Agâh Efendidir. Daha sonraları Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Hürriyet ve İbret gibi gazeteler yayın yaşamına girmiştir.

İlk özel Türk gazetesi, 1840 Ağustosunda William Churchill tarafından Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmış, bunu agah Efendinin 21.10.1860 tarihinde çıkardığı Tercüman-ı Ahval ve Şinasi'nin 27 Haziran 1862'de yayınladığı Tasvir-i Efkar gazeteleri takip etmiştir. İlk günlük Türk gazetesi ise; 1864'te Alfred Churchill tarafından Ruzname-i Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmıştır. 1928 yılında yapılan Harf Devrimi ile birlikte Türk gazeteciliğinde büyük gelişmeler olmuş, gazetelerde ayrıntılı haberler, fıkralar, makaleler, romanlar, öyküler, röportajlar yayımlanmaya başlanmıştır.

Günümüzde gazetecilikle ilgili teknoloji çok büyük bir gelişme göstermiştir.

Email : atillaweb73@gmail.com

sanalreklamci.com
Webmaster Atilla Göktan